POSLOVNI PLAN
POSLOVNI PLAN
Početna > Elaborat > Nadogradnja

Mišljenja i iskustva korisnikov softvera Elaborat

"Elaborat vas oslobodi znatnog dijela rutinskih zadataka kod izrade studija ekonomske isplativosti ulaganja. Korištenje ovog visokokvalitetnog alata vam pruži više vremena za pažljivo procjeno ulaganja, što je i suština učinkovite politike ulaganja."

dr. Karlo Rolih
LUKA KOPER, d.d.


Poslovni-plan - informacije

Nadogradnja programa Elaborat

OPOZORENJE: Prije instalacije sahranite postojeći projekt. Za vreme instalacije nadogradnje, softver Elaborat treba da bude neaktivan. Pozovite nas na 00 386 1 515 31 93 za avtorizaciju programa.

Elaborat, verzija 8.0 - Sve više i sve brže

Instalacija programa Elaborat 8.0

 • Prilagođenje programa promjenama poreznog zakonodavstva. Program omogućuje ograničavanje smanjenja porezne osnovice. Na primjer kad porezna osnovica (prihodi - troškovi) iznosi 100, porezne olakšice isto iznose 100, a maksimalno smanjenje porezne osnovice je 60 %, onda se porez računa od 40. Ostatak porezne olakšice se prenosi u sledeće lijeto.

 • Program je prilagođen zahtjevima Slovenskog poduzetničkog fonda. Dodani su dodatni pokazatelji uspješnosti poslovanja.

 • Novo (dodatno) izvješće o novčanom tijeku pripremljeno je u skladu sa računovodstvenim standardima.

 • Zaj movi se mogu unositi po vrstama (npr. Bankovni krediti, krediti ostalih osoba, krediti sa posebnim značajem itd.) Program se dopunjuje izvještajem o stanju po vrstama kredita na kraju godine.

 • Program je dalje prilagođen zahtjevima EU vodiča za analizu troškova i koristi Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects.

 • Dodana su razna druga poboljšanja. Npr. dodatni ispisi bilanca stanja po padajučoj likvidnosti, promijenjeni postupci omogućuju brži preračun podataka, a dodatne kontrole omogućuju ugodniji rad.


Elaborat, verzija 7.8 - Veza s evidencijom posudbi – posudbe se unose samo jednom

Instalacija programa Elaborat 7.8

 • Veza s programom Cijena kapitala omogućuje jednokratni unos posudbi u program Cijena kapitala, prijenos svih posudbi u program Elaborat te automatsku izradu amortizacijskih planova za sve posudbe istodobno u programu Elaborat. Program iz Cijene kapitala uvozi samo iznos određenog razdoblja (npr. posudba, koja je bila izvršena 6. 1. 2014., bit će prenesena u Elaborat u projekt koji počinje 1. 1. 2016. u preostalom iznosu na taj dan). Kamatna se stopa prilagođava automatski. Ako je kamatna stopa promjenjiva, program uzima u obzir odnos između iznosa euribora na dan odobrenja posudbe i na dan početka projekta (npr. 1. 1. 2016.) te odgovarajuće prilagođava kamatnu stopu. 
 • U prozoru za izračun ekonomske isplativosti nalaze se dodatni izračuni za diskontirane koristi i diskontirane troškove prema vrsti (u skladu sa zahtjevom Priručnika za izradu analize troškova i koristi 2014. i uvjeta natječaja), prilagođeni su zajednički ispisi i izrađeni novi. 
 • Ujednačeno je označavanje posudbi, i to 100+ povijesne posudbe, 200+ nove posudbe i 300+ nove posudbe po tekućim cijenama. Odgovarajuće su prilagođeni svi ispisi. 
 • Automatsko prilagođavanje kod promjene uvjeta iz jednostavnog obračuna poreza na dobit na obračun poreza na dobit u skladu sa zakonom. 
 • Manje promjene u ispisima, oblikovanju prozora i sl. 


Korisnici programa Elaborat pretplaćeni na održavanje mogu besplatno instalirati program Cijena kapitala. Besplatno je i održavanje programa Cijena kapitala koje uključuje dnevno ažuriranje baza podataka do 30. 6. 2017. Nakon tog datuma korisnici mogu zatražiti održavanje programa, ali to nije obavezno.) 
Instalacija programa Cena kapitala

Elaborat, verzija 7.7 - Automatsko uklanjanje logičkih pogrešaka

Elaborat 7.7 - Kompletna instalacija sa sistemskim filovima

Ako je program prije upozoravao na logičke pogreške, sada ih sam i uklanja.

Osim toga, tu su sljedeća poboljšanja:
 • Nova izvješća (netipični poslovni događaji, amortizacija, pregled potraživanja, plaćanja, zalihe na godišnjoj razini...)
 • Dopuna prozora za analitički unos troškova i prodaje
 • Novi prozor za ispis analitičkih podataka
 • Porezne olakšice za svako osnovno sredstvo
 • Dodatna mogućnost smanjenja ili povećanja porezne osnovice
 • Dopunjeni sadržaj za izradu završnog dokumenta:
 • automatski ispis naslovne stranice i sadržaja dokumenta u obliku PDF-a
 • prikaz mogućih upravljačkih programa za PDF
 • Automatske kontrole kod promjena načina rada s PDV-om u rad bez PDV-a i obratno
 • Izrada projekcije poslovanja iz povijesnih podataka s mogućnošću izbora vrste proizvoda
 • Ne samo da program sada kontrolira podatke i obavještava korisnika već i sam uklanja nedosljednosti gdje je to moguće
 • Automatsko pohranjivanje amortizacijskih planova i prijenos u sve izračune
 • Automatsko brisanje preuzetih planova kod brisanja osnovnih podataka o posudbi
 • Automatsko ispravljanje nelogičnih ili manjkavih podataka (korisnik može potporu koristiti ili odbaciti)
 • Izvoz nekih podataka u Excel

Elaborat, verzija 7.6 - samo jedan klik za cijeli izračun

 • Veća brzina rada programa
 • Veća pouzdanost
 • Veća izražajnost
 • Nove mogućnosti
Veća brzina rada programa

Gumb Cijeli izračun funkcionalno smo ažurirali tako da ga možete pritisnuti nakon svake promjene podataka i odmah vidjeti rezultate promjena. Rad je brži. Osim toga, potrebno je manje klikova, izračuni su optimizirani, a kontrolne procedure upozoravaju ako su podaci manjkavi ili nedosljedni. 

Veća pouzdanost rada programa

Uključeno je približno 10 novih kontrolnih procedura koje korisnika upozoravaju na moguću nedosljednost podataka. Program automatski prilagođava neke nedosljedne podatke koji se javljaju npr. kod korištenja starijih projekata u kojima je potrebno promijeniti datume (program ih sam prilagođava). 

Veća izražajnost

Preglednije označavanje posudbi
Novi ispisi koji dodatno analitički objašnjavaju izračune

  Nove mogućnosti i promjene 

Izračun prinosa nacionalnog kapitala
Pomoćni prozor za promjenu promjenjivih troškova u fiksne kod nepromijenjenog obujma zaliha
Smanjenje povijesnih PVR bilježi se kod poslovanja s ulaganjem i bez
Mogućnost unosa bilo koje vrste izvanrednih prihoda (pored postojećih)
Mogućnost unosa bilo koje vrste izvanrednih troškova (pored postojećih)
Automatski izračun kod promjene promjenjivih troškova u fiksne (da zalihe ostanu nepromijenjene)
Promjena dimenzija slike na naslovnici

Elaborat verzija 7.5 - još jednostavnija izrada

 • Iznimno pojednostavljena izrada ulagačkih dokumenata za korisnike javnih sredstava. Novi glavni prozor omogućuje vrlo jednostavnu izradu dokumenata. Potrebno je samo unijeti podatke o ulaganjima, izvorima financiranja i učincima ulaganja te pritisnuti gumb za izračun i svi su izračuni gotovi. Za izračune po tekućim cijenama potreban je samo unos inflacijskih faktora i izračun.
 • utomatska pretpriprema podataka za analizu troškova i koristi.
 • Automatski izračun financijske i ekonomske isplativosti.
 • Automatski izračun prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava prema radnom obrascu 4.
Kod rada s programom Elaborat, zbog brzine i povezanosti programa, korisnik se može baviti sadržajem i rezultatima planiranja. Uz svega nekoliko klikova mišem istodobno se izrađuju bilance stanja, računi dobiti i gubitka, novčani tokovi, izračun profitabilnosti, pokazatelji uspješnosti i sve tablice za objašnjenja. Završni dokument sada se izrađuje brže i jednostavnije. 
 
  Nova verzija omogućuje:
 • Pojednostavljeno postavljanje Zamjenu riječi u svim tekstovima jednim potezom
 • Uvoz sadržaja iz već izrađenih projekata
 • Mogućnost ispisa u obliku htm
 • Ispis naslovnice iz sadržaja
 • Dodatne ispise iz drugih projekata
 • Novi ispisi omogućavaju još veću izražajnost

Prilikom izrade godišnjeg, srednjoročnog ili dugoročnog poslovnog plana ili izrade elaborata ulaganja možete raditi sa PDV ili bez, obračunati porez na dobit u skladu sa zakonom (u tekućoj godini plaćanje predujmova na porez - poravnanje i plaćanje razlike u sljedećoj godini), a mjesečni plan novčanog toka omogućuje transparentno planiranje likvidnosti. Planirati se može po grupama proizvoda ili samo za cijelo poslovanje. 

Izuzetna fleksibilnost očituje se u mogućnostima planiranja različitih poslovnih događaja, kao npr. rane otplate dugoročnih kredita, otpisa potraživanja i obveza, otpisa zaliha i prodaje osnovnih sredstava. Program automatski bilježi izvanredne prihode ili rashode u odnosu na možebitnu razliku između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti.
Nazovite nas 00 386 1 515 31 93 i odgovorit ćemo na vaša pitanja!

Cijena nadogradnje: 398,00 € + PDV

Poslovni načrt

Poslovni plan