POSLOVNI PLAN
POSLOVNI PLAN
Početna > Poslovni plan

Poslovni plan

Mišljenja i iskustva korisnikov softvera Elaborat

"Elaborat vas oslobodi znatnog dijela rutinskih zadataka kod izrade studija ekonomske isplativosti ulaganja. Korištenje ovog visokokvalitetnog alata vam pruži više vremena za pažljivo procjeno ulaganja, što je i suština učinkovite politike ulaganja."

dr. Karlo Rolih
LUKA KOPER, d.d.


Poslovni-plan - informacije

Poslovni plan

Softver Elaborat vam omogučuje brzu i laku izradu poslovnih planova. Omogučuje sav obavezni sadržaj poslovnih planova i više:
 • Posebni projekti ulaganja mogu imati posebno prilagođen sadržaj.
 • Pojedina financijska institucija može odrediti i svoj vlastiti obvezni sadržaj.

Obavezni sadržaj poslovnog plana

 1. PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI
  • Podaci o investitoru
  • Podaci o investiciji
 2. ANALIZA TRŽIŠTA
  • Procjena ponude i konkurencije
  • Tržište pružanja usluga
  • Tržište nabave
  • Marketing
 3. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIH
  • Analiza potrebnih kadrova
  • Proračun godišnjih bruto plaća
 4. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
  • Opis tehničko-tehnološkog procesa
  • Utrošak sirovina, materijala i energenata
  • Tehnička struktura ulaganja
 5. LOKACIJA
 6. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
 7. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
 8. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
  • Ulaganje u osnovna sredstva
  • Ulaganje u obrtna sredstva
  • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
  • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
  • Izvori financiranja
  • Obračun kreditnih obveza
  • Proračun amortizacije
  • Proračun troškova i kalkulacija cijena
  • Projekcija računa dobiti i gubitka
  • Financijski tok projekta – prognoza likvidnosti
  • Ekonomski tok projekta
  • Projekcija bilance
 9. EKONOMSKO – TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA
  • Statička ocjena efikasnosti projekta
  • Dinamička ocjena projekta
  • Metoda razdoblja povrata investicijskih ulaganja
  • Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta
  • Metoda relativne neto sadašnje vrijednosti projekta
  • Metoda interne stope rentabilnosti
 10. ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA
  • Prag rentabilnosti projekta
  • Analiza osjetljivosti projekta pri padu razine prodajnih cijena
  • Analiza osjetljivosti projekta pri rastu troškova poslovanja
 11. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA
 12. PRILOZI
Poslovni načrt

Poslovni plan