POSLOVNI PLAN
POSLOVNI PLAN
Početna > Elaborat

Mišljenja i iskustva korisnikov softvera Elaborat

"Elaborat vas oslobodi znatnog dijela rutinskih zadataka kod izrade studija ekonomske isplativosti ulaganja. Korištenje ovog visokokvalitetnog alata vam pruži više vremena za pažljivo procjeno ulaganja, što je i suština učinkovite politike ulaganja."

dr. Karlo Rolih
LUKA KOPER, d.d.


Poslovni-plan - informacije

Elaborat

Softver Elaborat vam omogučuje izradu investicijskih elaborata, poslovnih planova, likvidnostnih planova, sanacijskih planova.

Garantirana 10 do 20 puta veća efektivnost rada.


Tehničke karakteristike
Za rad sa programom ne trebate dodatnih oruđa. Program je izrađen u exe verziji sa svim pripadajućim datotekama. Napravljen je u Dbase plus.
Za instalaciju je potrebno cca 35 mb diska.
Radi u svim operacijskim sistemima Windows-a.

  Program automatsko:

 • Izrađuje sve vrste mjesečnih i godišnjih kalkulacija.
 • Izračunava potrebna obrtna sredstva.
 • Izrađuje planove otplate kredita.
 • Uključuje planove otplate u sve bilance.
 • Obračunava amortizaciju.
 • Extrapolira historijski račun dobiti i gubitka
 • Izrađuje mjesečne i godišnje račune dobiti i gubitka.
 • Izrađuje mjesečne i godišnje bilance.
 • Izrađuje mjesečne i godišnje izračune novčanih tokova.
 • Izračunava isplativost ulaganja (neto sadašnju vrijednost, relativnu neto sadašnju vrijednost, internu stopu rentabilnosti, period povrata na osnovi nominalnih i diskontiranih vrijednosti).
 • Izračunava pokazatelje uspješnosti poslovanja.
 • Izrađuje terminski plan.
 • Uključuje cost-benefit analizu (CBA)po uputstvima Evropske komisije.
 • Uključuje izračun financijske i ekonomske rentabilnosti investicije.
 • Izrađuje sadržaj sa izabranim obrazloženjima.

  Program omogućuje:

 • Neograničen broj godina poslovanja.
 • Neograničenu prilagodljivost parametara poslovanja.
 • Neograničen broj proizvoda ili proizvodnih skupina.
 • Neograničen broj elaborata istovremeno.
 • Izradu elaborata sa sintetičkim ili analitičkim podacima.
 • Unos podataka na mjesečnoj ili godišnjoj razini.
 • Upotrebu sezonske komponente kod planiranja.
 • Izračune osjetljivosti ulaganja sa željenim kombinacijama promjena.
 • Obračun poreza sa akontacijama i godišnjim poračunom
 • Podešljivo vraćanje PDVa
 • Ulazni i izlazni PDV se odredjuje za svaku vrstu proizvoda
 • Upotrebu vremenskih razgranićenja kod subvencija.
 • Smanjivanje pasivnih vremenskih razgranićenja iz historijskih podataka.
 • Visoku stopa fleksibilnosti pri izradi poslovnih događaja.
 • Grafički prikaz poslovanja je uključen u izvješća.
 • Obrazloženja se lako pohranjuju u txt datoteci i ponovno uvoze pri izradi sljedećih elaborata.
 • Obrazloženja se lako prebacuju iz Worda, rtf i sličnih datoteka.
 • Program radi na Slovenačkom, Hrvatskom, Srpskom i Engleskom jeziku.
 • Prijevod svih tablica i predodređenih tekstova je automatski.

Garantiramo 10 - 20 puta brže izračune u usporedbi sa excellom i sličnim tablicama.

Poslovni načrt

Poslovni plan